گالری ما

اطلاعات تماس

رنگ ترند سال 2024

رنگ ترند سال 2024

سیستم راهنمای رنگ سیستم‌های رنگ Pantone و شرکت بنجامین مور چه تفاوتي با هم دارند؟ در دنیای پویای طراحی داخلی، رنگ‌ها و فام‌ها  نقش اساسی در فضاسازی‌ها و تزیین اماكن دارند. دو بازیگر برجسته و كليدي در تعیین این جریانات،  پنتون Pantone و شرکت بنجامین مور هستند. هرکدام از اين مجموعه‌ها رويكردهاي متفاوتي براي ارائه‌ی […]